Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przedłożył aktualnemu pracodawcy świadectwo służby z Jednostki Wojskowej za okres od 11/01/1999 do 03/04/2008. W punkcie 8 świadectwa służby znalazła się informacja, że pracownik wykorzystał 89 dni zwolnienia lekarskiego w roku (chodzi o 2008 rok) zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. W punkcie 9 świadectwa służby znalazła się informacja, że pracownik podlegał zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. W 2008 roku pracownik przedłożył aktualnemu pracodawcy zwolnienie lekarskie za 6 dni. Pracodawca zinterpretował to w ten sposób, że u poprzedniego pracodawcy pracownik wykorzystał wynagrodzenie chorobowe przysługujące za 33 dni i od razu wypłacił zasiłek chorobowy. Proszę o odpowiedź czy pracodawca postąpił prawidłowo wypłacając zasiłek chorobowy od pierwszego dnia absencji chorobowej, czy może powinien był wypłacić wynagrodzenie chorobowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?