Czy ZOL może odmówić przyjęcia pacjenta nie posiadającego żadnego dochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład opiekuńczo-leczniczy ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta nieposiadającego dochodu, a posiadającego prawo do świadczeń gwarantowanych z tytułu ubezpieczenia?

Czy szpital powiatowy, z którego przeniesiono pacjenta w celu wykonania procedur medycznych do szpitala specjalistycznego, ma prawo odmówić przyjęcia tego pacjenta spowrotem - po zakończeniu leczenia specjalistycznego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access