Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W spółce, w związku z dużym udziałem eksportu w sprzedaży, występuje prawie w każdym miesiącu nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Do czerwca br. korzystaliśmy z możliwości przerachowania przysługującego nam zwrotu podatku VAT na zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych, składając deklaracje VAT-7 w dniu wymagalności zobowiązania z tytułu PIT-4 oraz stosowny wniosek do urzędu skarbowego o dokonanie takiego rozliczenia.

Czy po zmianie przepisów od lipca br. istnieje dalej taka możliwość, aby zwrot nadwyżki podatku wykazanego w deklaracji VAT-7 rozliczyć poprzez przerachowanie zwrotu ze zobowiązaniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?