Czy zmieszane ścieki bytowe, ścieki pochodzące z przetwórstwa oraz ścieki poprodukcyjne z hodowli pstrągów mogą zostać... - OpenLEX

Czy zmieszane ścieki bytowe, ścieki pochodzące z przetwórstwa oraz ścieki poprodukcyjne z hodowli pstrągów mogą zostać zaklasyfikowane jako ścieki przemysłowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Zakład posiada dwa pozwolenia wodnoprawne: na odprowadzanie ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków bytowych oraz ścieków z przetwórstwa ryb) i ścieków poprodukcyjnych z hodowli pstrągów, w których zostały określone parametry ilościowe i jakościowe dla obu rodzajów ścieków.

Czy organ może wydać jedno pozwolenie na odprowadzanie przedmiotowych ścieków?

Do jakiego rodzaju ścieków należy zakwalifikować wskazaną mieszaninę?

W jaki sposób należy określić parametry jakościowe ścieków?

Zakład dokonuje poboru prób w dwóch miejscach. Ponadto firma zamierza przeprowadzać badania ścieków przemysłowych w miejscu, w którym pobiera próbki ścieków wykorzystanych. Zdaniem starosty badanie ścieków przemysłowych nie będzie wówczas reprezentatywne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?