Czy zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane ze stacji przeładunkowej do instalacji komunalnej na KPO, czy powinny być... - OpenLEX

Czy zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane ze stacji przeładunkowej do instalacji komunalnej na KPO, czy powinny być przekazywane na KPOK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane ze stacji przeładunkowej do instalacji komunalnej na KPO, czy powinny być przekazywane na KPOK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX