Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z nowym brzmieniem art. 62 §1 Ordynacji podatkowej, czy jako zobowiązania podatkowe z różnych tytułów należy rozumieć w związku z art. 2 Ordynacji podatkowej również podatki i opłaty oraz niepodatkowe należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe oraz opłatę skarbowej i inne opłaty, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?