Czy zmienić wysokość zasiłku stałego ze skutkiem wstecznym od dnia nabycia prawa do zasiłku stałego, jeśli okazało się, że osoba posiada gospodarstwo rolne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba samotna, przebywa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych na podstawie orzeczenia sądu jako środek zabezpieczający, ma przyznany zasiłek stały od 20.05.2019 r. do 30.06.2022 r. w wysokości 645,00 zł.

W czasie aktualizacji wywiadu rodzinnego 26.02.2021 r., nie wpisał nic, czy posiada gospodarstwo rolne, wcześniej w oświadczeniach majątkowych wpisywał, że nie posiada gospodarstwa rolnego.

Ośrodek wystąpił o informację z gminy, okazało się, że od 2011 r. posiada gospodarstwo rolne o pow. 1,9362 ha przel.

15.03.2021 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie kwoty zasiłku stałego, skutecznie doręczone w dniu 19.03.2021 r. z terminem 14 dni na możliwość uczestniczenia w postępowaniu. Do dnia 06.04.2021 r. nie wpłynęły żadne inne dowody.

Czy wysokość zasiłku stałego należy zmienić od dnia wszczęcia postępowania, czy można wydać decyzję zmieniającą od dnia 20.05.2019 r., uznając część świadczenia za nienależnie pobrane świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access