Czy zmienić wydaną już decyzję przez określenie okresu jej obowiązywania na okres nie dłuższy niż do dnia uznawania pobytu obywatela Ukrainy w Polsce za legalny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r.

PYTANIE

Jak zmienić decyzję, gdy obywatel Ukrainy złożył wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych i dodatków na okres 2022/2023, organ przyznał powyższe świadczenia i dodatki na cały okres, tak jak dla obywateli polskich, zamiast zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy do ostatniego dnia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy uznany jest za legalny, o którym mowa w art. 2 ust. 1?

Decyzja prawomocna.

Jak naprawić błąd, decyzją z decyzji, czy uchylić obecną, a wydać nową?

Największy problem z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, ponieważ ten wypada do wypłaty we wrześniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX