Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie orzeczenia z dnia 12.12.2013 r. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), orzeczenie wydane na stałe, a umiarkowany stopień niepełnoprawności datuje się od 16 roku życia, dla wnioskodawczyni został przyznany zasiłek pielęgnacyjny na okres od 01.12.2013 r. do bezterminowo. W dniu 13.09.2018 r. wnioskodawczyni złożyła kolejne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (z dnia 12.09.2018 r.). Jest to orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na okres do dnia 30.09.2019 r.

Czy w takim wypadku należy uznać, że orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (z dnia 12.09.2018 r.) zastępuje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z dnia 12.12.2013 r.) i zmienić decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny w zakresie okresu przysługiwania zasiłku pielęgnacyjnego do dnia 30.09.2019 r. (tj. na okres obowiązywania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?