Czy zmienić decyzję o skierowaniu do DPS? - OpenLEX

Czy zmienić decyzję o skierowaniu do DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2011 r. ośrodek na wniosek klienta umieścił go w DPS dla przewlekle somatycznie chorych na czas nieokreślony. DPS zwrócił się z prośbą o zmianę decyzji dla podopiecznego, ponieważ jest agresywny, nadużywa alkoholu, pobił inną podopieczną i obecnie toczy się postępowanie w prokuraturze, muszą izolować sprawcę od ofiary.

Jak powinien zachować się OPS w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX