Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiany wprowadzane do przyjętego uchwałą rady gminy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w związku z art. 19a ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) - dalej u.z.w.o.ś. również wymagają przeprowadzenia takiej samej procedury (opisanej w art. 19 u.z.w.o.ś.) jak dla projektu regulaminu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?