Czy zmiany przepisów mogą mieć wpływ na wydane już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 kwietnia 2024 r. weszła zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – dalej r.z.f.p.b.

Czy wprowadzone zmiany mogą mieć jakikolwiek wpływ na wydane już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX