Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, w związku z opublikowaniem u.p.p.w.d. i generalnym jej obowiązywaniem od 1 kwietnia 2016 r., wprowadzając zmianę w statucie jednostki (OPS) poprzez objęcie nowego zadania (świadczenie wychowawcze) i ustawy regulującej ww. kwestię po podjęciu stosownej uchwały przez radę gminy zatwierdzającą status, należy publikować treść w dzienniku urzędowym?

Jeżeli nie, to na jakiej podstawie prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?