Czy zmianę polegającą na dodaniu trzech kodów odpadów oraz znacznym zwiększeniu maksymalnej masy odpadów magazynowanych w tym samym czasie należy traktować jako zmianę istotną czy zwykłą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów polegającą na dodaniu trzech kodów odpadów (do trzech, które są w aktualnym zezwoleniu - wszystkie odpady będą obojętne) oraz znacznym (siedmiokrotnym) zwiększeniu maksymalnej masy odpadów magazynowanych w tym samym czasie (na tej samej działce ewidencyjnej na placu magazynowym - magazynowanie w pryzmach) należy traktować jako zmianę istotną czy zwykłą?

Czy możliwe jest takie zwiększenie ilości magazynowanych odpadów na tym placu, jeśli w obowiązującej decyzji największa masa odpadów jest równa całkowitej pojemność miejsca magazynowania i wynosi 1 000 Mg (wnioskowana masa do magazynowania wynosi 7 000 Mg)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access