Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszym SP ZOZ-ie zatrudnieni są pracownicy w równoważnym systemie czasu pracy. Pracują na 12-stki, więc czas pracy w dniach roboczych rozkłada się zupełnie inaczej. W przepisach mówi się o dniach (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop dzielimy przez liczbę dni pracy, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni). Mam wątpliwości jak traktować zmianę 12 h od 19 do 7 rano kolejnego dnia.

Czy tą to dwa dni, czy jeden?

Przykład: miesiąc 12/2014 w podstawie *składniki zmienne: 635 zł. *czas pracy przepracowany: 91 h tj. 9 dni (tu traktuję z niewiedzy zmianę 12 h w godzinach 19-7 jako jeden dzień) *czas do przepracowania: 144:05 h tj. 19 dni.

Proszę o wskazanie, która wersja wyliczenia jest prawidłowa?

Którą z wymienionych niżej kwot przyjmuję jako uzupełnienie miesiąca?

1.

635 zł : 91h x 144:05h = 1 005,68 zł.

2.

635 zł : 9 dni x 19 dni = 1 340,64 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?