Czy zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów polegająca na rocznym zwiększeniu ilości zbieranych odpadów oraz rozszerzenie o dodatkowy rodzaj odpadu - należy traktować jako zmianę istotną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów polegająca na rocznym zwiększeniu ilości zbieranych odpadów oraz rozszerzenie o dodatkowy rodzaj odpadu - należy traktować jako zmianę istotną?

Czy wymagana jest kontrola WIOŚ?

Dodatkowo wyznaczone zostało jeszcze jedno miejsce magazynowania. W trakcie postępowania o wydanie posiadanej decyzji kontrola WIOŚ została przeprowadzona. Przedłożony jest nowy operat ppoż.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX