Czy zmiana z budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cztery budynki mieszkalne jednorodzinne szeregowe jest zmianą istotną? - OpenLEX

Czy zmiana z budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cztery budynki mieszkalne jednorodzinne szeregowe jest zmianą istotną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana z budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cztery budynki mieszkalne jednorodzinne szeregowe jest zmianą istotną?

Czy organ może wydać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę w takiej sprawie?

Inwestor wystąpił z wnioskiem o zmianę w trybie art. 36a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cztery budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. Jako istotne odstępstwo wskazał zmianę zamierzonego sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cztery budynki mieszkalne jednorodzinne szeregowe. Powierzchnia zabudowy, kubatura, długość, szerokość, liczba kondygnacji nie ulegają zmianie, projekt zagospodarowania terenu również nie ulega zmianie. W dokumentacji projektowej znajduje się informacja, iż ściany konstrukcyjne pomiędzy budynkami są ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI60 (klasa odporności pożarowej D). Ściana pomiędzy budynkami ma grubość 25cm.

Czy w związku z tym można uznać, iż każdy z budynków stanowi pod względem konstrukcyjnym samodzielny obiekt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX