Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna ma 3 wspólników z udziałami 49,95% pierwszy, 49,95% drugi, 0,1% trzeci. Od dnia 1 stycznia 2016 r. wspólnicy zamierzają zmienić proporcje w udziałach na 33,33%, 33,33% i 33,34%.

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje ta zmiana?

Jak rozliczyć kapitały spółki, które zostały zgromadzone do momentu zmiany?

Jaka jest odpowiedzialność wspólnika (zmiana udziału z 0,1% na 33,34%) z tytułu zaległości podatkowych, które dotyczą okresu przed zmianą proporcji w udziałach?

Czy w momencie zmiany w udziałach, wspólnik, który uzyskał większy udział automatycznie nabywa prawo do kapitału spółki w proporcjach po zmianie?

Kapitał spółki został wypracowany przed zmianą z niepodzielonego zysku z wielu lat przez wspólników, którzy mieli udział 49,95%.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?