Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalna jest zmiana nieistotna w projekcie budowlanym polegająca na zamianie materiałów budowlanych w przypadku kiedy umowa na wykonanie robót budowlanych, w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowana jest przez wykonawcę wybranym w przetargu nieograniczonym, a opis przedmiotu zamówienia stanowi studium wykonalności, w którym to określono przedmiotowe materiały, a umowa zawarta z wykonawcą nie reguluje tych kwestii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?