Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że wykonawca ma dokonać integracji istniejącego u zamawiającego systemu obiegu dokumentów z e-usługami, które wykonawca ma w ramach umowy zrealizować. Wykonawca zaproponował - w miejsce integracji - swój system informatyczny, który jest w pełni zintegrowany z e-usługami i nawet w lepszym stopniu spełni oczekiwania zamawiającego. Zmiana taka nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia. Zamawiający nie przewidział możliwości takiej zmiany w umowie, stąd nie może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. W ocenie zamawiającego zmiana taka będzie istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1e p.z.p., bo nie można wykluczyć, że w przypadku umożliwienia wdrożenia własnego systemu w miejsce integracji, w postępowaniu wzięliby udział inni wykonawcy.

Czy w opisanej sytuacji można skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?