Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w postępowaniu powyżej progów unijnych dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia. Modyfikacja ta nie wymagała zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Czy zamawiający ma w takim przypadku obowiązek przedłużyć termin składania ofert o co najmniej 15 dni, zgodnie z art. 12a ust. 2 p.z.p., czy przepis ten stosuje się tylko w przypadku, gdy zmiana SIWZ dotyczy również zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a w opisanym przypadku to zamawiający decyduje, o ile przedłuży termin składania ofert?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?