Czy zmiana sytuacji rodziny wpływa na prawo do zasiłku okresowego od miesiąca, w którym stwierdzono zmianę, czy od miesiąca następnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Strona ma przyznany zasiłek okresowy od stycznia 2017 r. do 31.03.2017 r. W dniu 19.03.2017 r. dzieci wnioskodawcy zostały jej odebrane, ze względu na złą sytuację rodzinną. Zmienił się zatem skład rodziny. Strona przekroczyła kryteria dochodowe. Organ dowiedział się o tym w dniu 21.03.2017 r. Zasiłek okresowy ma być wypłacony 31 marca 2017 r.

Czy uchylanie decyzji od dnia 20.03.2017 r. ma ten skutek, że zasiłku w marcu już nie należy wypłacać?

Czy należy przeliczyć dochód za miesiąc luty czy tylko za miesiąc marzec?

Jak powinien prawidłowo postąpić organ?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access