Czy zmiana sytuacji rodzinnej uzasadnia weryfikację decyzji dotyczącej FA?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pełnoletnia osoba pobierała fundusz alimentacyjny na siebie w okresie 2017/2018. W styczniu 2018 r. została całkowicie ubezwłasnowolniona, a opiekunem prawnym został ojciec, postanowienie sądu zostało złożone w organie właściwym w październiku 2018 r. W momencie przyznawania prawa do świadczeń w składzie rodziny wierzyciela był również ojciec ze swoją partnerką oraz ich wspólnym dzieckiem, do wyliczeń były brane dochody wszystkich członków rodziny.

Czy w związku ze zmianą sytuacji w rodzinie należy dokonać od lutego 2018 r. zmiany w składzie rodziny i wziąć pod uwagę tylko osobę ubezwłasnowolnioną i jej dochód, a jeżeli wystąpi przekroczenie dochodu, to żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access