Czy zmiana stanowiska zajmowanego przez cudzoziemca wymaga nowego zezwolenia na pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cudzoziemiec, obywatel Rosji wykonuje pracę na stanowisku "Specjalisty ds. rozliczeń finansowych" w oparciu o zawartą na czas nieokreślony umowę o pracę i trzyletnie zezwolenie na pracę. W Polsce obecnie przebywa na podstawie rocznej wizy krajowej (D06).

Czy zmiana stanowiska pracy na "Starszego specjalistę ds. rozliczeń finansowych" wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pracę?

Zakres zadań czy pozycja w strukturze organizacyjnej nie ulegnie jakiejkolwiek zmianie, a intencją pracodawcy jest jedynie uznanie w ten sposób kwalifikacji pracownika, co zostałoby podkreślone w preambule do aneksu zmieniającego umowę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX