Czy zmiana pracodawcy po upływie 2 lat pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wymaga zmiany zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po dwóch latach pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach (wysokie kwalifikacje), cudzoziemiec może zmienić pracodawcę, stanowisko lub wynagrodzenie, składając jedynie notyfikację do właściwego wojewody o zmianie pracodawcy, stanowiska lub wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX