Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana pozwolenia zintegrowanego, która nie jest istotną zmianą w funkcjonowaniu instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., wiąże się z niepobieraniem opłaty rejestracyjnej?

Czy jeżeli zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest istotną zmianą, to nie będzie wymagane również postępowanie z udziałem społeczeństwa na zasadach i trybie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?