Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

System pracy jest równoważny, 3-miesięczny okres rozliczeniowy.

Czy jest możliwe zaplanowanie pracownikowi pracy: piątek w godz. 6:00-14:00, sobota w godz. 6:00-14:00, niedziela w godz. 22:00-6:00, poniedziałek w godz. 22:00-6:00, wtorek w godz. 22:00-6:00, środa w godz. 22:00-6:00, czwartek w godz. 22:00-6:00, z zachowaniem odpoczynku tygodniowego?

Czy można uznać, że został zachowany skrócony odpoczynek tygodniowy pomiędzy sobotą a niedzielą w ilości 24 godzin, powołując się na możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego na podstawie art. 133 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p. (w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy)?

Czy w tych 7 dniach następujących po sobie (tydzień okresu rozliczeniowego) należy udzielić dnia wolnego, czy wystarczy, że dni wolne zostaną udzielone do końca okresu rozliczeniowego w ilości jaka obowiązuje na dany okres rozliczeniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?