Czy zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasoby których wykonawca powoływał się, wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest dopuszczalna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W obecnym stanie prawnym, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje na etapie składania oferty, że będzie powoływał się na podmiot trzeci, to nie może po podpisaniu umowy powoływać się na zasoby jakiegoś podmiotu.

Czy w związku z tym, zamawiający może przewidzieć następującą zmianę do projektu umowy: Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasoby których wykonawca powoływał się, wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że są spełnione warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX