Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający podpisał umowę na przebudowę dróg. W przetargu warunkiem było wykazanie osoby z uprawnieniami w specjalności drogowej (kierownika budowy). Imię i nazwisko kierownika budowy było wpisane w umowie. Podpisano umowę, dzień po podpisaniu umowy wykonawca złożył pismo o zmianie kierownika budowy na inną osobę, która posiada wymagane uprawnienia. Zamawiający nie miał przewidzianej w SIWZ zmiany kierownika budowy.

Czy tę zmianę można potraktować jako nieistotną i czy można podpisać aneks?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację