Czy zmiana organu prowadzącego szkołę niepubliczną oznacza, że wykreślenie tej szkoły z ewidencji nie będzie skuteczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dokonując z dniem 28 sierpnia 2024 roku zmiany we wpisie do ewidencji szkół/placówek niepublicznych w zakresie zmiany organu prowadzącego, nowy organ prowadzący (fundacja) z dniem 28 sierpnia stanie się organem prowadzącym dla liceum, technikum i zespołu szkół, które na mocy decyzji Starosty z 2023 roku zostaną z dniem 31 sierpnia 2024 roku wykreślone z ewidencji? Czy szkoły, o których mowa będą nadal funkcjonować od 1 września przy nowym organie prowadzącym, czy też nowy organ prowadzący na dzień 1 września nie będzie prowadził żadnej ze szkół?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX