Czy zmiana obwodu szkoły podstawowej jest równoznaczna z przekształceniem placówki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana obwodu dla klas IV-VI szkoły podstawowej i tym samym pozostawienie szkoły podstawowej obejmującej klasy I-III jest równoznaczne z przekształceniem placówki i musi być dokonana w trybie art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.?

Czy jednak zmiana obwodu dla klas IV-VI może być dokonana np. w miesiącu kwietniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX