Czy zmiana na stanowisku dyrektora szkoły powinna być poprzedzona inwentaryzacją? - OpenLEX

Czy zmiana na stanowisku dyrektora szkoły powinna być poprzedzona inwentaryzacją?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana na stanowisku dyrektora szkoły powinna być poprzedzona inwentaryzacją, czy też mogą być spisane z ksiąg księgowych dane i na tej podstawie może być sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy? Czy jest wymóg spisania protokołu zdawczo - odbiorczego jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej? Czy inwentaryzacja w tym przypadku musi odbyć się w obecności przedstawiciela organu prowadzącego, czy też jego uczestnictwo może ograniczyć się tylko do obecności podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego? Czy organ prowadzący szkoły musi określić procedurę przekazania szkoły gdy występuje zmiana na stanowisku dyrektora, jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej jest zobowiązany te procedurę opracować ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX