Czy zmiana lokalizacji betonowego zbiornika, która nie ma wpływu na funkcjonowanie rowu, może stanowić podstawę do cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Zakład otrzymał w 2011 r. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przebudowy betonowego zbiornika przepływowego na rowie na potrzeby obiektu stawowego. W 2016 r. wpłynął do Inspektora Nadzoru Budowlanego donos, że wskazany zbiornik przebudowano bez pozwolenia na budowę. INB wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania zakład złożył cztery egzemplarze projektu budowlanego na przebudowę zbiornika w celu legalizacji urządzeń wykonanych bez pozwolenia na budowę robót budowlanych. Obecnie INB umorzył postępowania jako bezprzedmiotowe z uwagi na to, że organem właściwym w opisanej sprawie jest starosta jako organ wydający pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz legalizujący samowolnie wykonane urządzenia wodne. Z przedłożonego projektu wynika, że zbiornik jest usytuowany nie w tym miejscu, w którym wkreślono go w operacie wodnoprawnym stanowiącym podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Czy w opisanej sytuacji starosta powinien cofnąć wydane w 2011 r. pozwolenie wodnoprawne na przebudowę zbiornika? Jak powinien postąpić starosta w opisanej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access