Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami zlokalizowanymi w przyziemiu i garażami. Projektowane lokale usługowe w projekcie budowlany pokazane są jako puste przestrzenie zaklasyfikowane jako ZLIII. Projekt posiada zapis: wszystkie lokale usługowe po ustaleniu ich przeznaczenia będą wymagały przygotowania odrębnych projektów aranżacji i uzyskania uzgodnień higieniczno-sanitarnych i BHP oraz p.poż. w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Czy na etapie budowy można w przypadku pojawienia się klienta z koncepcją podziału wykonać tylko najcięższe prace budowlane czyli wymurowanie ścianek działowych bez wstawiania w powstałe otwory drzwi, bez instalacji tynków itd. i potraktować taką zmianę jako nieistotną, tak aby przy odbiorze budynku nie było problemu?

Oczywiście po odbiorze całego budynku Klient na zgłoszenie lub na podstawie projektu budowlanego dokończy prace w lokalu usługowym.

Czy zmiana klasyfikacji lokalu usługowego w odebranym budynku z ZLIII na ZlI powoduje konieczność przeprowadzenia procedury pozwolenia na budowę dla tego konkretnego budynku lub jego fragmentu?

Czy w takiej sytuacji należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?