Czy zmiana formy prowadzenia praktyki lekarskiej wymaga zmiany sposobu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca do tej pory jednoosobową działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki stomatologicznej, zmienia ją na NZOZ.

Czy w związku z tą zmianą następują lub muszą nastąpić zmiany formy prowadzenia działalności i rozliczeń podatkowych?

Do tej pory osoba fizyczna rozlicza się z podatku dochodowego według zasad ogólnych na podstawie PKPiR.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access