Czy zmiana decyzji na podstawie art. 106 ust. 3b u.p.s. powinna nastąpić od miesiąca zmiany dochodu, czy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana dochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy zmiana decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zmiana wysokości świadczenia) na podstawie art. 106 ust. 3b u.p.s. (zmiana dochodu o więcej niż 10% kryterium) powinna nastąpić od miesiąca zmiany dochodu czy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana dochodu (tj. np. w marcu osoba uzyskała wyższy dochód - zmiana wysokości świadczenia od marca czy od kwietnia), czy może od miesiąca, w którym osoba uzyskała wiedzę o wystąpieniu zmiany (osoba z dużym opóźnieniem otrzymała decyzję z ZUS)?

2. Czy w sytuacji opisanej powyższej, gdy organ uzyska wiedzę po kilku miesiącach o zmianie sytuacji na korzyść strony, to są podstawy do zmiany decyzji wstecz i "dopłaty" dla osoby?

3. Czy w sytuacji, gdy osoba otrzyma po 2 miesiącach decyzję ZUS o waloryzacji i zachodzi konieczność zmiany odpłatności za DPS, to na podstawie art. 106 ust. 5 u.p.s. należy zmienić decyzję z mocą wsteczną (ostatnie orzeczenia WSA przemawiają za taką możliwością) i zobowiązać stronę do zwrotu różnicy jako niedopłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX