Czy złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do... - OpenLEX

Czy złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, tylko w tej części postępowania, której dotyczy wniosek o zwrot wadium?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy złożenie wniosku o zwrot wadium, dotyczącego części drugiej postępowania, przez wykonawcę, którego oferta w części pierwszej została uznana za najkorzystniejszą powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX p.z.p. tylko w tej części drugiej, czy w obu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX