Czy złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego względem funkcjonariusza publicznego po terminie wskazanym w ustawie wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 7. ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa "w terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 5 pkt 1, kierownik podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie, albo kierownik jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie, składa do prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odpowiedzialnego wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego".

Czy złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego po wskazanym terminie wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń o od funkcjonariusza publicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX