Czy złożenie skargi do WSA za pośrednictwem SKO przez strony postępowania stanowi podstawę do zawieszenia postępowania w... - OpenLEX

Czy złożenie skargi do WSA za pośrednictwem SKO przez strony postępowania stanowi podstawę do zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Wójt wydał negatywną decyzję środowiskową, od której odwołał się inwestor. SKO uchyliło decyzję organu I instancji w całości do ponownego rozpoznania. Organ I instancji - wójt prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. W tym czasie grupową skargę do WSA na decyzję SKO uchylającą w całości decyzję wójta złożyły strony postępowania.

Czy złożenie skargi do WSA za pośrednictwem SKO przez strony postępowania stanowi podstawę do zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?