Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prośba o wskazanie prawidłowego postępowania w sytuacji:

- GOPS wydał decyzję o ustaleniu odpłatności dla osoby zobowiązanej za pobyt córki w DPS,

- zobowiązany odwołał się od decyzji do SKO,

- SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję wydaną przez GOPS,

- następnie osoba zobowiązana zwróciła się do GOPS z wnioskiem o zwolnienie z odpłatności.

W trakcie toczącego się postępowania w sprawie zwolnienia z odpłatności osoby zobowiązanej, GOPS został poinformowany, że osoba zobowiązana wniosła skargę na decyzję SKO (utrzymującą w mocy decyzję GOPS o ustaleniu odpłatności) do WSA za pośrednictwem SKO.

Czy złożenie skargi do WSA przez zobowiązanego wstrzymuje postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia z odpłatności?

Czy postępowanie powinno zostać zawieszone do czasu decyzji WSA czy zakończone decyzją GOPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?