Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Czy złożenie przez konsorcjantów trzech odrębnych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jest wystarczającym powodem wykluczenia z postępowania?

Jest trzech konsorcjantów, a w ofercie tylko Lider konsorcjum we własnym imieniu złożył ww. oświadczenie. Zamawiający wezwał do uzupełnienia oświadczenia złożonego w imieniu wszystkich konsorcjantów (zgodnie z zapisami SIWZ). W odpowiedzi dosłano oświadczenia pozostałych konsorcjantów na odrębnych kartkach i podpisane we właściwej dacie przez osoby właściwe do reprezentacji każdego z tych konsorcjantów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?