Czy złożenie pozwu przez dłużnika przeciwko wierzycielowi, w kwestii spornej wierzytelności, stanowi wystarczającą przesłankę... - OpenLEX

Czy złożenie pozwu przez dłużnika przeciwko wierzycielowi, w kwestii spornej wierzytelności, stanowi wystarczającą przesłankę uznania nieściągalności za uprawdopodobnioną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 marca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2012 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć ten zapis art. 23 ust. 2: nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego?

Czy już samo złożenie pozwu do sądu można uważać za kwestionowanie przez dłużnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?