Czy złożenie poprawionego pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością ponownego dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład reprezentowany przez pełnomocnika złożył wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. W związku z nieprecyzyjnym określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz błędnym określeniem nieruchomości objętych postępowaniem administracyjnym, organ wezwał wnioskodawcę do skorygowania treści pełnomocnictwa.

Czy złożenie poprawionego pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością ponownego dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX