Czy zleceniodawca wpisać termin zakończenia umowy jako datę otrzymania listu przez zleceniobiorcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Drzewiecka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X podpisała umowę zlecenie ze studentem od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Zleceniobiorca od dnia 1 października nie wykonał Zlecenia na rzecz firmy X.

Czy zleceniodawca może rozwiązać umowę zlecenie wysyłając pocztą aneks do umowy dotyczący terminu zakończenia umowy?

Czy zleceniodawca może wpisać termin zakończenia umowy jako datę otrzymania listu przez zleceniobiorcę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access