Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projektant dostał ustne zlecenie na przeliczenie konstrukcji. Rozpoczął prace i strony umówiły się na częściową płatność. Zlecający przyjął fakturę częściową i zapłacił za nią, oczekując dokończenia przeliczeń projektowych. Po pewnym czasie nie wypowiadając zlecenia poinformował wykonawcę, że rezygnuje z zamówionej usługi i żąda zwrotu płatności za ww. fakturę częściową, motywując tym, że inwestor już u innego projektanta zamówił tę usługę i ma ją w całości wykonaną.

Pierwotna firma, która wykonała częściowo już pracę nie poczuwa się do zwrotu wynagrodzenia za część wykonanych prac mimo, że ze względu na informację o wstrzymaniu i rezygnacji zamawiającego z dalszych prac nie przekazała wyliczeń z których zleceniodawca zrezygnował. Po wykonaniu częściowej pracy projektant poinformował wykonawcę jakie materiały budowlane powinien zastosować i tę wiedzę mógł wykorzystać.

Czy zamawiający ma prawo żądać faktury korekty i zwrotu zapłaty (nie była to zaliczka, lecz częściowa zapłata)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?