Czy zleceniobiorcy z tytułu zawartej umowy zlecenia z naszą firmą, w sytuacji zajścia w ciążę oraz porodu, będzie przysługiwał zasiłek macierzyński?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza firma zawarła umowę zlecenie z panią, która ma wykonać dokumentację. Czas trwania czynności z tytułu tej umowy to 3 godziny miesięcznie, stawka za godzinę wynosi 50 zł brutto. Umowa jest zawarta na okres jednego roku. Zleceniobiorca oświadczył, że w innej firmie ma umowę o pracę na pół etatu i nie osiąga minimalnego wynagrodzenia. Wraził również chęć przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Nasza forma musi zgłosić zleceniobiorce do wszystkich ubezpieczeń.

Czy zleceniobiorcy z tytułu zawartej umowy zlecenia z naszą firmą, w sytuacji zajścia w ciążę oraz porodu, będzie przysługiwał zasiłek macierzyński?

Co wówczas będzie podstawą do jego naliczenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access