Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zleceniobiorcom przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli firma nie ogłosiła przestoju, ale zmieniła się forma świadczenia pracy na pracę zdalną?

Firma działa w branży IT. W związku z COVID-19 zrezygnowano z pracy w biurze i praca jest świadczona zdalnie. Dotychczas nie zanotowano spadku przychodów.

Czy zleceniobiorca (student), do którego obowiązków należała pomoc w bieżącej obsłudze sekretariatu lub przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów może ubiegać się o świadczenie postojowe?

W związku z pracą zdalną nie ma możliwości wykonywania dotychczasowych zadań.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?