Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami KP praca w niedziele i święta jest dopuszczona w określonych sytuacjach, za jej wykonanie pracownikowi przysługuje dzień wolny lub wynagrodzenie za nadgodziny. W ramach oszczędności Spółka np. do prac porządkowych nie korzysta z firm zewnętrznych, a daje możliwość swoim pracownikom zarobienia dodatkowych pieniędzy i tak np. pracownik biurowy w swój dzień wolny od pracy wykonywał na zlecenie pracodawcy czynności nie związane z jego obowiązkami i pobrał za to wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie. Pytanie powstaje w momencie gdy pracownik przyjdzie do pracy w swój dzień wolny, który jest niedzielą bądź świętem i również wykona pracę niezwiązaną z zakresem zadań jaki są określone dla danego stanowiska.

Czy takiemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie? czy powinien mieć wypłacone nadgodziny gdyż przyszedł do pracy w swój dzień wolny, który jest jednocześnie świętem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?