Czy zleceniobiorcy, który w okresie podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu uległ wypadkowi przy pracy przysługuje zasiłek chorobowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica (emerytka) zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej do 31 grudnia 2006 r. uległa w listopadzie b.r. wypadkowi w pracy. Z tytułu wykonywanej pracy w ramach tej umowy odprowadzane są składki do ZUS: emerytalna, rentowa, i wypadkowa. Nie odprowadzana jest składka chorobowa (również dobrowolna).

Czy pracownicy przysługuje świadczenie (zasiłek chorobowy) za czas niezdolności do pracy z tytułu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu i odszkodowanie z tytułu wypadku?

Czy płatnik wypłaca zasiłek chorobowy z tytułu wypadku w pracy tylko do końca trwania umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX