Czy zleceniobiorca powinien dostarczyć pracodawcy dokumenty potwierdzające prowadzenie własnej działalności? - OpenLEX

Czy zleceniobiorca powinien dostarczyć pracodawcy dokumenty potwierdzające prowadzenie własnej działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zatrudniła pracownika na umowę zlecenie. Pracownik w oświadczeniu zleceniobiorcy oświadczył, że jest objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własne nazwisko, a podstawa wymiaru składek w przeliczeniu na miesiąc jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie 2800 zł brutto.

Czy w związku z tym ww. powinien zostać zgłoszony do ZUS, a jeśli tak, to jakie składki powinien mieć naliczane?

Czy powinien dostarczyć pracodawcy dokumenty potwierdzające prowadzenie własnej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX